geo

amindi.ge ფონდ ბორანს ეხმარება

2012-03-13

"კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებასა" და amindi.ge-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც amindi.ge ყოველთვიურად 200 ლარს გადაურიცხავს ფონდ ბორანს როგორც პროექტების მხარდასაჭერად აგრეთვე ორგანიზაციის საჭიროებების მოსაგვარებლად. ხელშეკრულება გაფორმდა სამი თვის ვადით.