geo

ჩემს შესახებ

Nino Kvavilashvili

ტიპი: კერძო პირი

საქმიანობის სფერო: არაა მითითებული

კონტრიბუცია: 20.00 ლარი

პროექტები რომლებიც დააფინანსეთ

100 %

pr

ცაავების მრავალშვილიანი ოჯახი

ცაავების მრავალშვილიანი ოჯახს ესაჭიროებოდა გაზქურა

გადარიცხვა

თქვენი გამოგზავნილი პროექტები

თქვენ არცერთი პროექტი არ გამოგიგზავნიათ!