geo

ჩემს შესახებ

Giorgi Morchiladze

ტიპი: კერძო პირი

საქმიანობის სფერო: სხვა

კონტრიბუცია: 6.00 ლარი

პროექტები რომლებიც დააფინანსეთ

100 %

pr

ქ-ბ. დოდო ოყუჯავა

ქ-ბ. დოდოს ესაჭიროებოდა სარეცხი მანქანა

გადარიცხვა

100 %

pr

ქ-ნ. გოგუცა ვარდოსანიძის ოჯახი

ქ-ნ. გოგუცა ვარდოსანიძის ოჯახს ესაჭიროებოდა მაცივარი

გადარიცხვა

თქვენი გამოგზავნილი პროექტები

თქვენ არცერთი პროექტი არ გამოგიგზავნიათ!